INDIVIDUÁLNÍ DÁRCI

Speciální poděkování patří všem individuálním dárcům,

kteří nám pravidelně či nárazově posílají na účet finance,

bez kterých bych projekt nemohl fungovat.

DĚKUJEME!

Foundation LA VIDA LOCA

Na Louži 1, 101 00 Praha 10 - Vršovice

Identification number: 04655648

Legal form: Foundation

File number: 1324 N

Municipal Court in Prague

Foundation´s bank account: 520022/5500

kept by Raiffeisen Bank a.s.