top of page
WhatsApp Image 2023-08-01 at 14.47.23.jpeg

PRÁVO OHROŽENÝCH DĚTÍ
NA SVŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

The preventive programme “Život a já” (“Life and Me”), which is one part of the project “Život v kufříku” (“Life in a Suitcase”), is intended for children at primary schools. Between the age 6 – 12 years, the following takes place: a significant formation of personality, development of cognitive capacities, social-emotional abilities and morality. This age is also essential for building relationships.

 

The programme has the ambition to support relationships in a collective of contemporaries, but also in a family, help to realise one´s roots, network of connections, build intergenerational respect, base and responsibility for one´s own story.

Thanks to that we can prevent social exclusion of children, feelings of loneliness, conflicts in a school class, and also bullying.

 

The goal of the program “Life and Me” is to recognise relationships and connections which children anchor in their life, and to provide them with a feeling of safety, security and support. The realisation of a network of family, friends, schoolmates, teachers, and other close persons, who will support them in any life situation (who will help me, whom I will help, with whom we can make something nice for each other). Supporting a relationship with parents, grand-parents, and their own future children (“You are becoming forever responsible for everything that you bound to yourself”). Development of social-emotional abilities – empathy, management of emotions, self-acceptance, adaptability, motivation, self-realisation (who am I, what do I want to be, what is my value, what do I appreciate on myself and on others).

The programme is meant as a group self-recognition with elements of individual work. The programme works with music, pictures, drawing, children´s creativity, and intuitive perception.

A significant part of the programme is designed as visualisation of oneself as “the adult I want to be one day”, not from the perspective of a profession, but from the viewpoint of human qualities, abilities, skills, and connections. 

Handover of “Kufřík třídy” (“Class´s Suitcase”) is another component of the programme. This programme may initiate collection of memories experienced together (symbols, amulets, photos, etc.), and hence intensify building of a strong class community.

ACF_slogan_1_edited.jpg

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

bottom of page