top of page
Sebezachranka logo final.png

„Jak ukončit období extrémního výdeje energie a zahájit období klidu.“

HLOUBKOVÝ TRÉNINK PÉČE O SEBE

POPIS PROGRAMU:

 • V průběhu života se dostáváme do výjimečných a náročných období, ve kterých jsou někteří z nás povoláni na pomoc druhým. Jsou nuceni zaujmout svoji profesní pozicis nejvyšším nasazením a plnit tak složenou přísahu o péči a ochraně obyvatelstva mnohdy „nejen“ České republiky. Tito lidé jsou leckdy odloučeni od svých nejbližších, postaveni do mimořádně fyzicky i emočně náročných situací, které jsou následně příčinou chronických stavů únavy a vyčerpání až k úzkostným stavům a kompletnímu vyhoření. Tyto příznaky se týkají také osob, pečujících o vzdělání dětí, ať už pedagogové, či rodiče a prarodiče, kteří se snaží o udržení stabilního výukového prostředí v neosobním „online světě“. Multitasking, sebe-disciplína, extrémní nasazení – to jsou vše energeticky velmi náročné úkony, které mohou narušit vnitřní harmonii a ohrozit tak psychické i fyzické zdraví jedince.

 • Prevence v rámci psychohygieny a fyzického zdraví těchto osob je naprosto klíčová.

 

 • Každý jedinec má svůj „obranný systém“ a přirozenou odolnost, avšak dané situace vyvíjí zvýšený tlak na psychiku jednotlivců a mění jejich psychickou stabilitu.  Tato skutečnost se propisuje do výkonnosti člověka v rizikových obdobích, napadá jeho zdraví a přirozený samo-regenerační systém, zasahuje i do vztahů s nebližšími. Tento stav je z dlouhodobého hlediska neudržitelný a razantně zasahuje a přináší pro tuto osobu klíčové změny – snižování kvality jeho výkonu, zvyšování míry rizika profesního selhání, výskytu závislostí, aj. Vše významně ovlivňuje život zdravého člověka = OHROŽENÍ VLASTNÍHO ZDRAVÉHO ŽIVOTA.

 

 • Je zcela zřejmé, že poskytování intervencí těmto odborníkům je nedílnou součástí zachování zdravé společnosti. Je naší povinností tento podpůrný proces rozšířit do všech odborných oblastí PÉČE O OBYVATELSTVO ČR.

 

 • Nadační fond LA VIDA LOCA a jeho odborní školitelé a lektoři jsou vyškoleni k poskytování komplexní péče o jednotlivce a skupiny v mimořádně náročných obdobích, a to s významným dlouhodobým účinkem.  Jedná se o kombinaci preventivních cvičení, praktických ukázek, společného dialogu, výuky sebe-koučování a péči o vlastní mentální a fyzické zdraví s cílem harmonizace jedince, nastartování jeho samo-ozdravných procesů a předání fungujících kroků pro každý den.

 

 • Program je koncipován jako ucelený intenzivní kurz na podporu jednotlivce.  Lektoři / školitelé vychází z dlouhodobých tuzemských a zahraničních zkušeností v oblasti koučování, tréninku, práce s tělem, meditací a motivačních a „energy“ programů pro jednotlivce i týmy.

2020_04_Sebezáchranka_v4-3.png

CÍLOVÁ SKUPINA

 • odborný zdravotnický personál – lékař, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotně-sociální

 • členové bezpečnostních složek – policie, hasičský sbor

 • ženy a rodiny v nelehké životní situaci

 • pedagogický personál

CÍLE

1.    Mentální uzavření a ukončení mimořádného období.


2.    Identifikace post-zátěžových příznaků vyhoření.


3.    Uvědomění si úrovně aktuální hladiny vnitřní energie.


4.    Získání praktických nástrojů pro aktuální doplňování energie.


5.    Zmírnění stresu, stabilizace situace, nastartování funkčních procesů jedince.

6.    Dlouhodobý účinek pro ochranu svého fyzického i duševního zdraví.

PROGRAM

 1.  Mentální uzavření a ukončení mimořádného období

 2.  Osobní audit – analýza vnitřního stavu

 3.  Mentální harmonizace – uzavření období

 4.   Práce s koučovacími nástroji – energetický kotel, škála

 5.   Relaxační techniky

 6.   Zdravotní techniky

Konání workshopu:


Osobní trénink = osobní přístup, malá skupina, důvěra a pocit bezpečí    


Místo:  Nadační fond LA VIDA LOCA, Na Louži 947/1, Praha 10 - Vršovice  (popř. náhradní prostor)


Počet účastníků: max. 8 osob


     


Workshop zahrnuje:


•    Metodickou příručku


•    Občerstvení po celou dobu konání tréninku


•    Supervize - 1x online skupinová konzultace (45 min.)

  


Nejedná se o farmakoterapii, psychoterapii ani psychiatrickou léčbu.

Poskytovatelé odborného tréninku „SEBE-ZÁCHRANKA“ jsou povinni dodržovat etické zásady a řídit se etickým kodexem Nadačního fondu LA VIDA LOCA.

bottom of page